Πρόγραμμα

Programa

Εγγραφή:  €10 ευρώ (θα δοθεί δώρο το σκακιστικό βιβλίο ασκήσεων βήμα 1).

Δίδακτρα:  €40 ευρώ μηνιαίως  (για αδέλφια θα υπάρξει μείωση €5 στο καθένα).

Ιδιαίτερα Μαθήματα:  €20 ευρώ την ώρα.

Έναρξη Εγγραφών:  Από Ιούνιο – Σεπτέμβριο.        Έναρξη μαθημάτων:  Οκτώβριο

Το πρόγραμμα δύναται να διαμορφωθεί ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών και τις ημέρες προτίμησής τους.  Δύναται επίσης να δημιουργηθούν περισσότερα τμήματα αν ο αριθμός των μαθητών το επιτρέπει.  Μικρότερος αριθμός μαθητών σε κάθε τμήμα 4 και μεγαλύτερος 8.  Τα μαθήματα σε τμήματα με λιγότερους από 4 μαθητές θα χρεώνονται ως private.

* Σημείωση: Κάθε Σάββατο θα γίνεται συνάντηση όσων σκακιστών της σκακιστικής σχολής επιθυμούν, αλλά και άλλων σκακιστών μη μελών, στην αίθουσα της σκακιστικής σχολής στο οίκημα της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Λάρνακας όπου ο Πάρης Κληρίδης θα παρουσιάζει σύντομο σκακιστικό μάθημα και στη συνέχεια θα διοργανώνεται πρωτάθλημα ανάμεσα στους παρευρισκόμενους σκακιστές ή διαγωνισμός επίλυσης σκακιστικών προβλημάτων ή ακόμα και ανάλυση κάποιας ενδιαφέρουσας παρτίδας από κάποιο τουρνουά που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Δικαίωμα Συμμετοχής: Δωρεάν για τα μέλη και €5 ευρώ για τα μη μέλη της σχολής.

seminarsΘα μπορούν επίσης οι γονείς των μαθητών της σχολής μας να παρευρίσκονται ούτως ώστε να έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους, να πιουν ευχάριστα τον καφέ τους, να δουν τα παιδιά τους να αγωνίζονται αλλά και να παρακολουθήσουν κι αυτοί αν επιθυμούν, μερικά από τα μαθήματα που αναμφισβήτητα θα τους βοηθήσει στη συνέχεια για να μπορούν να βοηθήσουν κι αυτοί με τη σειρά τους τα παιδιά τους.